SoftwareStudio

Zasady konta

Bezpieczeństwo serwera SQL

ZASADY KONTA - Bezpieczeństwo Serwera SQL 2008 będzie co najwyżej tak duże jak system Operacyjny, w środowisku którego działa.

Powszechnie używane do konfigurowania systemów Windows zasady grupy (ang. Group Policy) zawierają m.in. zasady haseł i zasady blokady konta. Jeżeli serwer SQL 2008 działa w środowisku systemów Windows Server 2003, Windows Vista lub późniejszych, to obowiązujące na tym komputerze zasady konta będą mogły być również stosowane do loginów SQL. Zasady konta obejmują zasady haseł oraz zasady blokady konta.