SoftwareStudio

EXW (Ex-Works)

Spedycja

EXW (EX-WORKS) - Moduł dedykowany do obsługi magazynu w zakresie spedycji w oparciu o firmy kurierskie.

Odbiór w oznaczonym miejscu w zakładzie producenta. EXW oznacza, że jedynym obowiązkiem sprzedawcy jest udostępnienie towarów w swojej siedzibie (magazyn, zakład produkcyjny itp.). Kupujący ponosi pełne koszty i ryzyko związane z transportem towarów z zakładów sprzedającego do miejsca przeznaczenia. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za załadunek na środek transportu kupującego. Transport: organizowany przez kupującego. Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: w momencie postawienia towaru do dyspozycji kupującego. Przeniesienie kosztów ze sprzedającego na kupującego: w momencie postawienia towaru do dyspozycji kupującego. .