SoftwareStudio

CRM

Integracja ENOVA

CRM - Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa.

SoftwareSrudio w ramach systemu crm oferuje intergację z programem enova w zakresie wspólnej bazy kartotek kontrahentów i pracowników, oznaczeń MPK. Ponadto istenieje możliwość przekazywania danych o wynagrodzeniach do list płac pracowników, których ewidencja prowadzona jest z module crm.net.