SoftwareStudio

Partnerzy wdrożeń systemu Magazyn WMSnet

Partnerzy

PARTNERZY WDROŻEŃ SYSTEMU MAGAZYN WMSNET - SoftwareStudio silnie wspiera sieć sprzedaży i serwisu prowadzoną przez firmy partnerskie.

Zaawansowane rozwiązania obsługi magazynów wysokiego składowania wymagają, aby partnerzy zajmujący się sprzedażą i wdrożeniami rozwiązań do obsługi magazynów i firm logistycznych byli nie tylko zdolnymi fachowcami w zakresie obsługi systemu informatycznego, ale posiadali dobrą znajomość zagadnień logistyki i magazynowania. Mile widziane są znajomości nowoczesnych programów ERP i usług internetowych.