SoftwareStudio

Funkcja dzwonienia w Lynk 2010

Komunikator Lync

FUNKCJA DZWONIENIA W LYNK 2010 - Program klasy komunikator Lync 2010 udostępnia interfejs do nawiązywania i odbierania połączeń. W trakcie połączenia można nadal odbierać wiadomości błyskawiczne.

Dzięki funkcji dzwonienia równoczesnego programu Lync 2010 połączenia przychodzące dzwonią automatycznie na telefonie komórkowym, domowym lub innym, a nie tylko w kliencie stacjonarnym.