SoftwareStudio

Zadania szefa sprzedaży

Kontrola handlowców

ZADANIA SZEFA SPRZEDAŻY - kontrola handlowców za pomocą programu crm .net.

Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia handlowców z ich pracodawcami.