SoftwareStudio

Transakcje MENU_DOKUMENTY_MASPX

Transakcje

TRANSAKCJE MENU_DOKUMENTY_MASPX - W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.