Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Transakcje

TRANSAKCJE MENU_DOKUMENTY_M.ASPX - W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.
Transakcja KNASO_INSERT.ASPXTransakcja KNASO_GRID.ASPXRejestracja transakcjiTransakcje KNKON_GRID.ASPXTrasnakcja KNKON_INSERT.ASPXTransakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P