SoftwareStudio

Rejestracja transakcji

Transakcje

REJESTRACJA TRANSAKCJI - W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.