SoftwareStudio

Konfiguracja ZESTAWIEŃ

Konfiguracja programu magazynowego

KONFIGURACJA ZESTAWIEŃ - Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań.

Opcja zestawień jakie są wyświetlane dla użytkowników może być ustawiona w dowolny sposób za pomocą funkcji konfiguracji. Administrator decyzduje jakie transakcje będą dostępne w ramach opcji zestawień oraz w jakich sekcjach będą wyświetlane. Ustawienie kolejności pozwala decydować także czy dana transakcja będzie udostępniana w menu po lewej czy po prawej stronie.Konfiguracja ZESTAWIEŃ