SoftwareStudio

Inne skorowidze

Skorowidze

INNE SKOROWIDZE - Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi.

Sekcja pozwala na zdefiniowanie inaczej nie sklasyfikowanych skorowidzy, są to skorowidze miejsc powstawania kosztów MPK, skorowidz Państw oraz skorowidz szablonów wiaodmości mailowych.