SoftwareStudio

Skorowidz kartotek kontrahentów

Skorowidze

SKOROWIDZ KARTOTEK KONTRAHENTÓW - Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi.

Sekcja udostępnia kilka skorowidzów za pomocą których administrator programu Magazyn Narzędzi definiuje sposoby oznaczania kontrahentów. Zdefiniować można skorowidz wydziałów, skorowidz brygad pracowniczych, skorowidz stanowisk pracy, skorowidz stosunku pracy (zatrudniony na umowę o prace, umowa zlecenie, pracownik innej firmy), skorowidz cech pracowników.Skorowidz kartotek kontrahentów