SoftwareStudio

Skorowidze kartotek magazynowych

Skorowidze

SKOROWIDZE KARTOTEK MAGAZYNOWYCH - Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi.

Sekcja udostępnia kilka skorowidzy za pomocą których definiuje się sposoby oznaczania kartotek magazynowych. Do dyspozycji administratora są następujące skorowidze programu Magazyn Narzędzi: skorowidz typów kartotek, skorowidz rodzaju narzędzi, skorowidz grup towarowych, skorowidz symboli narzędzi, skorowidz cech, skorowidz jednostek miary, skorowidz parametrów technicznych narzędzi i wyposażenia, skorowidz okresów użytkowania - amortyzacji.Skorowidze kartotek magazynowych