SoftwareStudio

Instalacja serwera SQL

Dokumentacja techniczna

INSTALACJA SERWERA SQL - Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft.

W celu używania baz danych Microsoft SQL server 2008 należy odpowiednio zainstalować i skonfigurować serwer bazodanowy http://www.microsoft.com/express/sql/default.aspx . Uruchamiamy instalator Microsoft SQL Server 2008 w wersji np. Express edition i postępujemy zgodnie z jego propozycjami – instalacja standardowa – domyślna. Po zainstalowaniu oprogramowania serwera należy zainstalować Managment Studio Program narzędziowy pozwalający na zarządzanie bazą.