SoftwareStudio

Zarządzanie zasobami ludzkimi

CRM Koordynator

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - Program crm.net moduł koordynator przeznaczony jest dla menadżera odpowiedzialnego za mobilnych handlowców.

metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją.