SoftwareStudio

Integracja danych SQL

Replikacja dbf2sql

INTEGRACJA DANYCH SQL - Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF.

Studio Replikator.net powstał z myślą o ułatwieniu replikacji danych administratorom systemu. Aplikacja umożliwia replikację danych z siedmiu najpopularniejszych systemów bazodanowych do bazy MSSQL. W trybie uruchomienia z parametrem Job: „ wykonywane jest zapisane zadanie. Zadanie wykonywane jest jednorazowo natychmiast po uruchomieniu aplikacji. Aplikacja sama potrafi analizować strukturę tabeli źródłowej i na jej podstawie tworzy zapytanie INSERT dopisujące rekordy do bazy. Automatycznie podmienia najbardziej znane zastrzeżone nazwy kolumn takich jak: USER, UPDATE itp.