SoftwareStudio

Import danych do bazy SQL

Replikacja dbf2sql

IMPORT DANYCH DO BAZY SQL - Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF.

Aplikacja Studio Replikator tworzy dwa niezależne pliki log: status.log oraz error.log. W pliku status.log umieszczane są wszystkie wpisy dotyczące uruchomienia wszystkich zadań replikacji i importu danych oraz zakończenia poprawnie skonfigurowanego zadania. W pliku error.log zamieszczane są wszystkie komunikaty związane z błędami replikacji bądź importu danych, problemem zapisu, konwersji danych itp. Dodatkowo w pliku error.log zapisywane jest polecenie SQL.