SoftwareStudio

Historia obrotów magazynowych

Kartoteki magazynowe

HISTORIA OBROTÓW MAGAZYNOWYCH - Ewidencja stanów magazynowych, dokumentów obrotu magazynowego oraz wypożyczeń opiera się o zdefiniowane kartoteki magazynowe.

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu - kartoteki magazynowej. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku ZAKOŃCZ.Historia obrotów magazynowych