Zmiana kolejności kolumn

Ustawienia kolumn tabeli

ZMIANA KOLEJNOŚCI KOLUMN - .

Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn. W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce za pomocą myszki. Konfiguracja dotycząca kolumn rejestru wykonywana jest przez użycie poleceń: Usuń kolumnę; Dopasuj rozmiar; Wybierz kolumny. Wybór polecenia USUŃ KOLUMNĘ usuwa wybraną kolumnę z widoku zestawienia, nie usuwa fizycznie, tylko "ukrywa". Polecenie DOPASUJ ROZMIAR program automatycznie zwiększa szerokość wybranej kolumny dopasowujące ją do wielkości wyświetlanych danych. Zakres wyświetlanych kolumn definiowany jest za pomocą polecenia WYBIERZ KOLUMNY. Po wybraniu polecenia wyświetlona zostaje lista kolumn w rejestrze. Użytkownik sam decyduje które kolumny chce widzieć w zestawieniu, a które mają pozostać ukryte. Usuniete kolumny są dostepne w tym mijescu jako ostatnie na liście kolumn do wyboru.Zmiana kolejności kolumn
Zmiana kolejności kolumn

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > RAP > SQL REPORTING SERVICES > USTAWIENIA KOLUMN TABELI889.00