Notatki

Kartoteki maszyn i urządzeń

NOTATKI - .

Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń. Możliwość dopisywania notatek do kartoteki na zasadzie infromacji oraz KTO i KIEDY wpisał notatkę. Zbieranie informacji w rejestzre notatek może być pomocne w diagnozowaniu i zapobieganiu awarii oraz stanowić bazę wiedzy dotyczącą danej maszyny lub urządzenia. Kartoteki masyzn i urządzeń podzielone mogą być w programie w dowolny sposób, domyślna konfiguracja proponuje podział na OBIEKTY - maszyny, urządzenia, linie technologiczne, pojazdy ZESPOŁY - w ramach obiekty zdefiniowane części maszyn, urządzeń, linii technologicznych, CZĘŚCI - definiowanie części wchodzących w skład maszyn i urządzeń oraz kartoteki części zamiennych, jeżeli prowadzimy gospodarkę magazynową.
Notatki

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > MMS > UTRZYMANIE RUCHU > KARTOTEKI MASZYN I URZĄDZEŃ738.00