Oprogramowanie w magazynie narzędzi

Kontrahenci i pracownicy

OPROGRAMOWANIE W MAGAZYNIE NARZĘDZI - .

Przeznaczona jest do ewidencji danych o firmach i osobach któe są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program magazynowy. Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności systemu wspomagające realizację produkcji np. w obszarze odzieży roboczej, wyposażenia pracownika czy kontroli jakości. Rozwiązanie daje sporą możliwość elastycznego dostosowania do specyfiki działalności produkcyjnej firmy, pozwalając na szerokie definiowanie poszczególnych elementów. Już na etapie projektowania prowadzone są konsultacje z potencjalnymi użytkownikami, tak aby aplikacja możliwie najwcześniej zapewniała maksymalną ergonomię pracy oraz szybki dostęp do podstawowych informacji o stanie wypożyczalni narzędzi. . Oprogramowanie w magazynie narzędzi
Oprogramowanie w magazynie narzędzi

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > NAR > OPROGRAMOWANIE WYPOŻYCZALNIA > KONTRAHENCI I PRACOWNICY59.00