Zamknięcie dokumentu inwentaryzacji

Inwentaryzacja narzędzi

ZAMKNIĘCIE DOKUMENTU INWENTARYZACJI - .

Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz komunikat dotyczący zamknięcia inwentaryzacji. Potwierdzenie polecenia ZAMKNIJ zmienia status dokumentu inwentaryzacji - w polu STAN zostaje zapisany symbol . Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna. Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedoborów i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne. Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY i NADWYŻKI. . Zamknięcie dokumentu inwentaryzacji
Zamknięcie dokumentu inwentaryzacji

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > NAR > OPROGRAMOWANIE WYPOŻYCZALNIA > INWENTARYZACJA NARZĘDZI504.00