Edycja arkusza spisu z natury

Inwentaryzacja narzędzi

EDYCJA ARKUSZA SPISU Z NATURY - .

Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. W programie Magazyn Narzędzi dokument spisu z natury w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA. Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W trybie edycji mogą być modyfikowane dane zapisane w pozycjach. Dokument może być modyfikowany do momentu zamknięcia inwentaryzacji. Edycja arkusza spisu z natury
Edycja arkusza spisu z natury

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > NAR > OPROGRAMOWANIE WYPOŻYCZALNIA > INWENTARYZACJA NARZĘDZI503.00