Uruchamianie programu Replikatornet

Replikator .net

URUCHAMIANIE PROGRAMU REPLIKATORNET - .

Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF. Program wymaga uruchomienia wraz z podaniem parametru w jakim trybie ma zostać uruchomiony, dostępne są tryby: replikator.exe /setup – pozwala na konfigurację parametrów połączenie z bazą danych, konfigurację hasła; replikator.exe / admin – pozwala na uruchamianie replikacji na żądanie; replikator.exe / auto – wykonuje automatycznie replikację danych – do wykorzystania w trybie automatycznego uruchamiania za pomocą zadań Windows o określonych godzinach. Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250. Uruchamianie programu Replikatornet
Uruchamianie programu Replikatornet

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > NAR > WYPOŻYCZANIE NARZĘDZI > REPLIKATOR .NET499.00