Numeracja

Administrator

NUMERACJA - .

Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji. Opcja numeracja dokumentów pozwala za pomocą tabeli definiować kody rodzajów dokumentów wykorzystywanych w systemie, ich daty wazności oraz formaty. Moduł administratora systemu pozwala osobie o określonych uprawnieniach do wprowadzania zmian konfiguracyjnych w systemie, definiowania użytkowników i nadawania im odpowiednich uprawnień. Z tego poziomu uzytkonik ma dostęp do podstawowych paratmetrów programu reklamacje, dostępne są jednak jeszcze inne metody związane z konfgiuracją systemu, te jednak wymagają specjalnych uprawnień administratora i polegają na zmianie plików konfiguraycjnych bądź ustawień w tabelach bazy SQL. Administrator systemu to narzędzie ułatwiające dostęp dla zaawansowanego użytkownika pragramu, ale nie dla programisty.Numeracja
Numeracja

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe