Filtrowanie danych

Personalizacja magazyn narzędzi

FILTROWANIE DANYCH - .

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Filtrowanie danych pozwala na łatwe i szybkie odszukanie pozycji kartotek lub dokumentów spełniających określone kryteria wyszukiwania. Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryteria (kryteria: Warunki określane w celu ograniczenia liczby rekordów uwzględnianych w zestawie wyników kwerendy lub filtru.), zaś pozostałe wiersze są ukrywane. Przefiltrowane dane można kopiować, przeszukiwać, edytować i formatować. Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Elastyczność programu zapewniają nowoczesne rozwiązania oparte o MS SQL 2008 server, technologie ASP.net. Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Filtrowanie danych
Filtrowanie danych
Personalizacja magazyn narzędzi
sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > NAR > MAGAZYN NARZĘDZI > PERSONALIZACJA MAGAZYN NARZĘDZI309.00