Zakres wdrożenia programu magazynowego

Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS

ZAKRES WDROŻENIA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO - .

Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS. Wypracowane wspólnie ze Zleceniodwcą wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu WMS. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa analizy polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. Analiza przedwdrożeniowa zawiera kilka podstawowych elementów: Identyfikację procesów biznesowych zakres funkcjonalny wdrożenia zakres organizacyjny wdrożenia proponowane cele wdrożenia określenie korzyści biznesowych harmonogram realizacji prac wdrożeniowych Szacunkowe koszty przedsięwzięcia Ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.Zakres wdrożenia programu magazynowego
Zakres wdrożenia programu magazynowego

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > WMS > WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MAGAZYNOWEGO > ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU WMS219.00