integracja z kurierem

Wysłanie paczek kurierem

INTEGRACJA Z KURIEREM - wysyłanie paczek kurierem dokumenty spedycyjne.

Wysłanie paczek firmą kurierską związane jest z przekzaniem fizycznym zapakwoanego towaru oraz kompletu dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Opis każdej wysyłanej do odbiorcy przesyłki z towarem jest "eksportowany" do systemu informatycznego firmy kurierskiej przy okazji wystawienia faktury lub dokumentu rozchodu; przekazywane informacje to między innymi: adres odbiorcy, zawartość przesyłki, specjalne dyspozycje, itp.), nadany w systemie informatycznym kuriera identyfikator przesyłki jest zwrotnie przekazywany do programu Spedycja.net. Element programu związany z wysyłaniem paczek za pomocą firmy kurierskiej wykorzystywany jest przez klientów, którzy intensywnie korzystają z usług firm kurierskich. Oprogramowanie pozwala na daleko idącą integrację z systemem informatycznym kuriera (firmy spedycyjnej).
integracja z kurierem

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > ALL > OPROGRAMOWANIE ASP.NET > WYSŁANIE PACZEK KURIEREM121.00