Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

Transakcje

TRANSAKCJA MENU_DPMAGASPX?TYPDOK=R - .

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program. Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R
Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe