Transakcje KNKON_GRIDASPX

Transakcje

TRANSAKCJE KNKON_GRIDASPX - .

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program. Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Transakcje KNKON_GRIDASPX
Transakcje KNKON_GRIDASPX

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe