Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Transakcje

TRANSAKCJE MENU_DOKUMENTY_M.ASPX - .

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program. Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów. Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.
Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > WMS > FUNKCJE PROGRAMU > TRANSAKCJE1040.00