Konfiguracja ZESTAWIEŃ

Konfiguracja programu magazynowego

KONFIGURACJA ZESTAWIEŃ - .

Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań. Opcja zestawień jakie są wyświetlane dla użytkowników może być ustawiona w dowolny sposób za pomocą funkcji konfiguracji. Administrator decyzduje jakie transakcje będą dostępne w ramach opcji zestawień oraz w jakich sekcjach będą wyświetlane. Ustawienie kolejności pozwala decydować także czy dana transakcja będzie udostępniana w menu po lewej czy po prawej stronie.

Rozwiązania SoftwareStudio pozwalają na łatwą konfiguracje menu widocznego na pulpicie, jak również na konfigurację szybkiego dostępu do rejestrów wybieranych z menu START oraz menu nawigacyjnego znajdującego się po prawej stronie ekranu.

Ustalona konfiguracja zapamietana jest w bazie danych i pozwala wyśweitlać MENU użytkownikowi w różny sposób. W tej chwili dostepne są następujące sposoby prezentacji:

  • MENU klasyczne wyświetlane w gónym pasku;
  • MENU typu Outlook wyświetlane po lewej stronie;
  • MENU typu Desktop Udostępnia puplit nawugacyjny z menu typu START oraz skrótami;
  • MENU typu Transkacjie, pozwala ;na dostęp do wybranych transakcji z listy wyboru lub po wpisaniu kodu.
Konfiguracja ZESTAWIEŃ
Konfiguracja ZESTAWIEŃ

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > WMS > WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MAGAZYNOWEGO > KONFIGURACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO1034.00