Konfiguracja MENU

Konfiguracja programu magazynowego

KONFIGURACJA MENU - .

Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań. Program udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z kilku różnych sposobów związanych z nawigacją po programie za pomocą tzw. MENU. Każdy użytkownik programu może korzystać z innego sposobu prezentacji i nawigacji dostępnych w systemie, są to: menu klasyczne, outlook, desktop oraz transakcji. Konfiguacja MENU automatycznie zmienia sposób wyświetlania MENU w pozostałych trybach pracy. Dzięki temu administrator nadaje uprawnienia do MENU wskazując rodzaj transakcji, opis ikone, kolejność wyświetlania itp, a wszytskie MENU zmieniają się odpowiednio do ustawień. Koniguracja MENU składa się z z definicji GRUP przycisków, szczegółowych poleceń (transkacji) wywołujących poszczególne elementy programu. Ostatnim elementem jest konfiguracja skrótów dotyczy jednak to wyłącznie opcji Desktop. Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań.Konfiguracja MENU
Konfiguracja MENU

sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe
PROGRAM > WYBÓR PROGRAMU > WMS > WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA > KONFIGURACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO1033.00