ZGŁOSZENIE

Tickets - System biletowy

Każde ZGŁOSZENIE rejestrowane przez system HelpDeskt OTRS ma przydzielany unikalny identyfikator (ticket) za pomocą którego wszystkie spływające wiadomości mailowe są grupowane. 2015-09-11 10:27:56
Wdrożenie Helpdesk OTRS

OTRS Helpdesk to wiodący system typu helpdesk oferowany w ramach licencji AGPL. Helpdesk OTRS został zaprojektowany w celu wsparcia procesu kontaktu klienta z firmą, zwiększenia szybkości oraz sprawności obsługi zgłoszeń. 2015-09-11 10:27:56
Program Magazyn Narzędzi

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą produkcyjną, budowlaną czy montażową bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami lub ich produkcją. 2015-09-11 02:02:04
Wstęp

program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania 2015-09-11 10:27:56
Zgłoszenie internetowe

Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na ZGŁOSZENIE reklamacji przez internet. 2015-09-11 02:02:04
Numer RMA

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji - Return Merchandise Authorization. 2015-09-11 10:27:56
Zgłoszenia reklamacyjne

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. 2015-09-11 10:27:56
Wdrożenie programu reklamacji

Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących reklamacji i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu. 2015-09-11 02:02:04
Reklamacje przez internet

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. 2015-09-11 10:27:56
zgłoszenie

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl