ZAMIENNE

Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. 2015-09-11 10:27:56
Studio CMMS.net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne lub zakład przemysłowy bez dobrze zorganizowanego działu zajmującego się utrzymaniem ruchu, dla nich przeznaczony jest program CMMS.net 2015-09-11 10:27:56
Studio CMMS.net

Studio CMMS.net to nowoczesna aplikacja w technologii ASP.net, C# pracująca na bazie MS SQL 2008 server klasy CMMS, przeznaczona dla Służb Utrzymania Ruchu dowolnego przedsiębiorstwa. 2015-09-11 10:27:56
Części zamienne

Magazyn części zamiennych może działać jako moduł w raamch systemu serwis programu reklamacje. 2015-09-11 10:27:56
zamienne

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl