Wysłanie paczek kurierem


Wysłanie paczek firmą kurierską związane jest z przekzaniem fizycznym zapakwoanego towaru oraz kompletu dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

WYSŁANIE PACZEK KURIEREM - Element programu związany z wysyłaniem paczek za pomocą firmy kurierskiej wykorzystywany jest przez klientów, którzy intensywnie korzystają z usług firm kurierskich. Oprogramowanie pozwala na daleko idącą integrację z systemem informatycznym kuriera (firmy spedycyjnej).9360082100607

integracja z kurierem

Opis każdej wysyłanej do odbiorcy przesyłki z towarem jest "eksportowany" do systemu informatycznego firmy kurierskiej przy okazji wystawienia faktury lub dokumentu rozchodu; przekazywane informacje to między innymi: adres odbiorcy, zawartość przesyłki, specjalne dyspozycje, itp.), nadany w systemie informatycznym kuriera identyfikator przesyłki jest zwrotnie przekazywany do programu Spedycja.net.
Wysłanie paczek kurieremWysłanie paczek kurierem
DEMO