Wypożyczalnia

Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji.


Wstęp do programu magazyn narzędzi
Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania WYPOŻYCZALNIA. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji..


Wstęp do programu magazyn narzędziWypożyczalnia

Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji.


Programy internetowe
Rejestr użytkowników programu

Aplikacje webowe

Aplikacja webowa to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Program Wypożyczalnia SQL

Za pomocą programu WYPOŻYCZALNIA rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. 2015-09-11 02:02:04
Program do wypożyczalni

Wykorzystanie programu szybkiej obsługi pracowników i klientów w momencie wypożyczania oraz zwrotów dostępna jest w module Framework programu dla wypożyczalni (Aplikacja Windows) nie jest natomiast dostępna jako transakcja aplikacji webowej (www, przeglądarka internetowa). 2015-09-11 10:27:56
Program dla wypożyczalni

Program Studio WYPOŻYCZALNIA.net przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn

Gospodarka magazynowa wypożyczalni podlega tym samym regułom ewidencji co zwykły magazyn, jednakże specyfika szczegółowości rejestracji danych wymaga specjalnego dedykowanego oprogramowania. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn Narzędzi Framework

Program Magazyn Narzędzi Framework to wersja Windows programu do prowadzenia magazynu narzędzi. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn Narzędzi.net

Magazyn Narzędzi jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami 2015-09-11 02:02:04
Wypożyczanie narzędzi

Wypożyczanie narzędzi z magazynu za pomocą programu komputerowego. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn Narzędzi

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (WYPOŻYCZALNIA narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) 2015-09-11 02:02:04
wypożyczalnia

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl