Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji.


Wstęp do programu magazyn narzędzi


Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania WYPOŻYCZALNIA. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji..

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie i kiedy powinno ono zostać zwrócone. Ponadto dzięki obsłudze lokalizacji system podpowie, gdzie można znaleźć dane narzędzie i jaka jego ilość jest aktualnie do dyspozycji. Wstęp do programu magazyn narzędzi
Dokumenty magazynoweDokumenty

Dokumenty magazynowe

Rejestry dokumentów magazynowych pogrupowane są w zależności od rodzaju. Przeglądanie dokumentów jest realizowane za pomocą rejestrów - tabele. Każdy zapis w bazie można odfiltrować. Dokumenty domyślnie są sortowane chronologicznie.
DOKUMENTY MAGAZYNOWE

Dokumenty magazynowe

Rejestry dokumentów magazynowych pogrupowane są w zależności od rodzaju. Przeglądanie dokumentów jest realizowane za pomocą rejestrów - tabele. Każdy zapis w bazie można odfiltrować. Dokumenty domyślnie są sortowane chronologicznie.
DOKUMENTY MAGAZYNOWE

Dokumenty

Program Magazyn Narzędzi rejestruje i wystawia dokumenty magazynowe związane z gospodarką magazynową narzędziowni. Przyjmowanie i wydawanie narzędzi rejestrowane jest na podstawie dokumentów.
DOKUMENTY
Aplikacje webowe

Aplikacje webowe.

Aplikacja webowa to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.
2017-07-02 21:16:13
Więcej ...

Program Wypożyczalnia SQL.

Za pomocą programu wypożyczalnia rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia.
2017-04-02 02:02:04
Więcej ...

Program do wypożyczalni

Program do wypożyczalni.

Wykorzystanie programu szybkiej obsługi pracowników i klientów w momencie wypożyczania oraz zwrotów dostępna jest w module Framework programu dla wypożyczalni (Aplikacja Windows) nie jest natomiast dostępna jako transakcja aplikacji webowej (www, przeglądarka internetowa).
2017-03-31 10:27:56
Więcej ...

Program dla wypożyczalni.

Program Studio Wypożyczalnia.net przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia.
2017-03-30 10:27:56
Więcej ...

Magazyn.

Gospodarka magazynowa wypożyczalni podlega tym samym regułom ewidencji co zwykły magazyn, jednakże specyfika szczegółowości rejestracji danych wymaga specjalnego dedykowanego oprogramowania.
2016-11-14 10:27:56
Więcej ...

Magazyn Narzędzi Framework.

Program Magazyn Narzędzi Framework to wersja Windows programu do prowadzenia magazynu narzędzi.
2016-07-23 10:27:56
Więcej ...

Magazyn Narzędzi.net.

Magazyn Narzędzi jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami
2016-05-26 02:02:04
Więcej ...

Wypożyczanie narzędzi.

Wypożyczanie narzędzi z magazynu za pomocą programu komputerowego.
2016-05-18 10:27:56
Więcej ...

Magazyn Narzędzi.

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji)
2016-02-16 02:02:04
Więcej ...

DEMO