WYKONYWANY

Import wyciągów bankowych

Wprowadzanie danych do systemu zwiazanych z zapłatami faktur jest często nużącym zajęciem. W celu przyśpieszenia i ułatwienia pracy można wykorzystać opcję importu wyciągów bankowych 2015-09-11 10:27:56
System dla firmy ERP

ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, co znaczy Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. ERP przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program łączy w sobie wszystkie moduły zapewniając bezpieczny przepływ potrzebnych informacji pomiędzy działami firmy. 2015-09-11 10:27:56
System Zarządzania Firmą ERP

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to termin będący określeniem na klasę systemów informatycznych, na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów). 2015-09-11 02:02:04
Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie. 2015-09-11 10:27:56
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu WYKONYWANY jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. 2015-09-11 10:27:56
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu WYKONYWANY jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. 2015-09-11 02:02:04
System Zarządzania Firmą

System ERP dla małej firmy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to termin będący określeniem na klasę systemów informatycznych, na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów). 2015-09-11 02:02:04
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu WYKONYWANY jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. 2015-09-11 10:27:56
ASP.NET

Technologia dynamicznych stron www ASP.NET 2015-09-11 10:27:56
wykonywany

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl