WSZECHSTRONNE

Motorola DS9808

Wprowadzając na rynek hybrydowe urządzenie Motorola DS9808 nowej generacji, firma nadała zupełnie nowy wymiar skanowaniu. 2015-09-11 10:27:56
Enova raporty

Przygotowanie i opracowanie raportu to ważne, ale skuteczne i łatwe udostępnianie raportu to zadanie dla oprogramowania STUDIO RAPORTY.net które pozwala udostępniać raporty przez przeglądarkę internetową. 2017-02-17 16:54:36
Raportowanie

Reporting Services, będące platformą raportową ze skalowalną architekturą, spełniają nawet wygórowane wymagania w zakresie raportowania. 2015-09-11 10:27:56
Tworzenie raportów

Tworzenie raportów stanowi w wielu przedsiębiorstwach istotną sferę działalności. Skuteczność pracy zarządu, analityków biznesowych, menadżerów i coraz popularniejszych pracowników informacji w całej korporacji, zależy w dużym stopniu od dostępu do aktualnych i właściwych danych, dostarczanych w postaci czytelnych raportów. 2015-09-11 10:27:56
Studio Raporty.net

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, któe rejestrowane są za pomocą różnych programów. 2015-09-11 02:02:04
Raporty

Przygotowanie i opracowanie raportu to jedno, ale skuteczne i łatwe ich udostępnianie to zadanie dla oprogramowania STUDIO RAPORTY.net które pozwala udostępniać raporty przez przeglądarkę internetową 2015-09-11 02:02:04
Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange Server 2010 udostępnia funkcje zwiększające niezawodność i wydajność, które pozwalają uprościć zarządzanie, zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji i zapewniają większą mobilność w pracy. 2015-09-11 02:02:04
Raporty

Program Reklamacje wykorzystuje do raportowania i analizowania zapisanych w bazie SQL danych rozwiążanie Microsoft reporting services 2015-09-11 02:02:04
Raportowanie za pomocą Microsoft Report Builder

Raportowanie za pomocą Microsoft Report Builder 2015-09-11 02:02:04
Report Builder 2.0 SQL 2008 server

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer na SQL 2008 server 2015-09-11 02:02:04
Business Intelligence

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. 2015-09-11 02:02:04
wszechstronne

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl