WGRYWANIE

Kartoteki z excela

Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2sql 2015-09-11 10:27:56
Dane z excela

import kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql 2015-09-11 10:27:56
Kartoteki z excela

import kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql 2015-09-11 02:02:04
Import z excela

import danych z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql 2015-09-11 02:02:04
wgrywanie

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl