WARUNEK

Perspektywy

Perspektywa lub widok (view) jest wirtualną tabelą, jest odwzorowaniem globalnego schematu bazy danych na schemat „zewnętrzny”, przystosowany do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnego użytkownika. 2015-09-11 10:27:56
Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. 2015-09-11 02:02:04
Sortowanie danych

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku). 2015-09-11 02:02:04
Filtrowanie danych

Szukanie informajci za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji. 2015-09-11 02:02:04
Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku). 2015-09-11 10:27:56
Filtrowanie danych

Szukanie informacji za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji. 2015-09-11 10:27:56
Sposoby sortowania

Program udostępnia prosty sposób sortowania danych wyśweitlanych w tabeli. 2015-09-11 02:02:04
Filtrowanie danych

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania znajdującego się nad tabelą z danymi. 2015-09-11 10:27:56
Sortowanie

Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn 2015-09-11 10:27:56
Filtrowanie

Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. 2015-09-11 10:27:56
Sortowanie dokumentów

Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn 2015-09-11 02:02:04
warunek

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl