USZKODZONE

Motorola LS4208

Niespotykany w innych urządzeniach mechanizm skanowania Motorola LS4208 wielowierszowego pozwala szybko i dokładnie odczytywać jednowymiarowe kody paskowe 2015-09-11 10:27:56
Narzędzia uszkodzone

Narzędzia USZKODZONE i działania naprawcze Innym wykorzystaniem do zaznaczenia pozycji magazynowych jako USZKODZONE jest wykorzystanie opcji „zamrażania” opisanej powyżej 2015-09-11 10:27:56
uszkodzone

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl