USUNIĘTE

Wydziały

Program enova Kadry i Płace umożliwia odtworzenie wielopoziomowej struktury zatrudnienia. 2015-09-11 10:27:56
Zestawienie dokumentów

Rejestr ZESTAWIENIA wszystkich archiwizowanych dokumentów. 2017-02-17 15:41:33
Usunięte dokumenty

Rejestr DOKUMENTY USUNIĘTE przechowuje zarejestrowane dokumenty, których nie chcemy przechowywać, ani w rejestrze spraw bieżących, ani w archiwum. 2017-02-17 15:56:48
Archiwum dokumentów

Menu wyświetla zestawienie dokumentów przeniesionych do archiwum. 2017-02-17 16:01:22
Archiwizacja dokumentów

Program umozliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol klasyfikacji dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy, rok). 2015-09-11 02:02:04
Zarządzanie dokumentami

System Archiwizacji Dokumentów pozwala w wygodny sposób gromadzić dokumenty w centralnym repozytorium. 2017-02-17 16:14:45
Studio Archiwizacji Dokumentów SAD

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. 2015-09-11 10:27:56
usunięte

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl