USPRAWNIĆ

Numer RMA

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji - Return Merchandise Authorization. 2015-09-11 10:27:56
Wdrożenie programu reklamacji

Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala USPRAWNIĆ obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących reklamacji i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu. 2015-09-11 02:02:04
Program Reklamacje .net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. 2015-09-11 10:27:56
Internet Explorer 8

b>Internet Explorer/b> 8 to nowy wymiar bezpieczeństwa, większa prywatność oraz szybsze przeglądanie Sieci 2015-09-11 02:02:04
usprawnić

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl