UŻYCIE

Inwentaryzacja w magazynie

W programie magazynowym WMS.net dostępna jest opcja inwentaryzacji, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. 2017-02-18 07:58:37
Miejsca składowania towarów

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania towarów. 2017-02-18 08:01:58
Administrator programu

Administrator programu CRM handlowcy 2015-09-11 10:27:56
Safetica Endpoint DLP

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym UŻYCIEm przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. 2015-09-11 10:27:56
Wirtualizacja

Wirtualizacja jest obecnie standardową technologią, stosowaną powszechnie w IT. W 2014 roku podpisaliśmy umowę partnerską z firmą VMware i świadczymy usługi hostingu serwerów na platformie VMware. 2015-09-11 10:27:56
Baza danych

System enova może współpracować z wysokowydajnych relacyjnych baz danych Microsoft SQL Server. 2015-09-11 10:27:56
Skorowidze

Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi 2015-09-11 02:02:04
Terminologia

Przedstawiamy podstawowe wiadomości, dotyczące terminologii stosowanej w dokumentacji dotyczącej sklepu internetowego. 2015-09-11 10:27:56
Zarządzanie użytkownikami

Efektywne korzystanie z programu internetowego wymaga elastycznego zarządzania kontami użytkowników systemu raportowania. 2015-09-11 02:02:04
Ustawienia kolumn tabeli

Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn. 2015-09-11 10:27:56
Obsługa programu

Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące sposobu korzystania z naszego oprogramowania. 2015-09-11 10:27:56
użycie

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl