SoftwareStudio > Funkcje programu > Transakcje

Transakcje


W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

TRANSAKCJE -

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

<


Polecamy: TRANSAKCJE
Transakcje
transakcje transakcje transakcje transakcje

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp.
TRANSAKCJA MENU_DPMAG.ASPX?TYPDOK=P

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp.
TRANSAKCJA MENU_DPMAG.ASPX?TYPDOK=R

Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.
TRANSAKCJE KNKON_GRID.ASPX

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.
TRASNAKCJA KNKON_INSERT.ASPX

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej.
TRANSAKCJA KNASO_INSERT.ASPX

Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji.
TRANSAKCJA KNASO_GRID.ASPX

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl