TECHNICZNY

Bezpieczeństwo w magazynie

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu. 2015-09-11 02:02:04
Magazyn wysokiego składowania

Towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne przechowuje się w pomieszczeniach zamkniętych (halach) zwanych magazynami wysokiego składowania. 2017-02-18 07:43:05
Raporty ENOVA

Program Studio Raporty.net mozna wykorzystać do raportowania danych z systemu ERP ENOVA 2015-09-11 10:27:56
Studio CMMS.net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne lub zakład przemysłowy bez dobrze zorganizowanego działu zajmującego się utrzymaniem ruchu, dla nich przeznaczony jest program CMMS.net 2015-09-11 10:27:56
Studio CMMS.net

Studio CMMS.net to nowoczesna aplikacja w technologii ASP.net, C# pracująca na bazie MS SQL 2008 server klasy CMMS, przeznaczona dla Służb Utrzymania Ruchu dowolnego przedsiębiorstwa. 2015-09-11 10:27:56
Produkt Roku 2010

Redakcje miesięczników Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering Polska ogłosiły wyniki konkursu „Produkt Roku 2010”. 2015-09-11 02:02:04
ENOVA 2011

Zmiany w systemie związane z nowelizacją ustaw okołobudżetowych na rok 2011 - ENOVA wersja 7.6 2015-09-11 10:27:56
System CMS

System zarządzania treścią [ang. Content Managment System] to program przeznaczony do tworzenia i prowadzenia serwisu WWW. 2015-09-11 10:27:56
Polityka bezpieczeństwa systemu RMA

Domyślnie program RMA używa autentykacji opartej o Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do programu. Polityka bezpieczeństwa systemu RMA jest więc bezpośrednio powiązana z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa serwera Microsoft Windows. 2015-09-11 10:27:56
Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program crm używa autentykacji opartej o Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do programu crm 2015-09-11 02:02:04
Numer RMA

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji - Return Merchandise Authorization. 2015-09-11 10:27:56
techniczny

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl