TABELI

Miejsca składowania towarów

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania towarów. 2017-02-18 08:01:58
Dane źródłowe

Administrator udostępnia uniwersalną funkcję pozwalającą przeglądać dane z bazy wpisując zapytanie SQL 2015-09-11 10:27:56
Typy danych

Typ danych jest podstawową wielkością charakteryzującą kolumnę TABELI bazy danych. 2015-09-11 10:27:56
Tabela bazy danych

Tabela jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji. 2015-09-11 02:02:04
Weryfikowanie autentyczności danych

Weryfikowanie autentyczności danych czy potwierdzanie autentyczności danych jest często ważniejsze niż zapewnianie im poufności. 2015-09-11 10:27:56
Arkusze stylów CSS

Kaskadowe arkusze stylów (CSS z ang. Cascading Style Sheets) to rodzaj języka skryptowego, interpretowanego po stronie przeglądarki klienta, służącego do opisu wyglądu poszczególnych elementów stron internetowych. 2015-09-11 02:02:04
Transakcje

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program. 2015-09-11 10:27:56
Numeracja dokumentów

System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów. 2015-09-11 10:27:56
Skorowidze

Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi 2015-09-11 02:02:04
Grupowanie

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w TABELI pogrupowanych wg wybranego warunku. 2015-09-11 02:02:04
Eksport danych

Program Sklep Internetowy dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym popularnym formacie pliku np. MS Excel. 2015-09-11 02:02:04
tabeli

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl