TABELA

Zdjęcia produktów

Zakładka wyświetla listę załączonych zdjęć z możliwością powiększania lub wyświetlania pliku w pełnym rozmiarze w oddzielnym oknie (zakładce przeglądarki internetowej). Dołączane zdjęcia produktów mogą być w dowolnym zdefiniowanym formacie graficznym, standardowo jpeg. 2015-09-11 10:27:56
Awizo dostawy towaru

Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie to awizo dostawy towaru. Program magazynowy pozwala na rejestrowanie dokumentów awizacji przez stronę www. 2015-09-11 10:27:56
Tabela bazy danych

TABELA jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji. 2015-09-11 02:02:04
Perspektywy

Perspektywa lub widok (view) jest wirtualną tabelą, jest odwzorowaniem globalnego schematu bazy danych na schemat „zewnętrzny”, przystosowany do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnego użytkownika. 2015-09-11 10:27:56
System Zarządzania Bazą Danych

System Zarządzania Bazą Danych jest zorganizowanym zbiorem narzędzi umożliwiającym dostęp do baz danych i zarządzanie nimi. 2015-09-11 10:27:56
Programy Windows

SoftwareStudio zajmuje się produkcją oprogramowania dla firm wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne, programiści na bieżąco wdrażają najnowsze rozwiązania Microsoft - PROGRAMY WINDOWS, w tym język C# oraz T-SQL. Programy Windows są powoli zastępowane bardziej elastycznymi rozwiązaniami webowymi w standardzie HTML5. 2015-09-11 02:02:04
Numeracja dokumentów

System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów. 2015-09-11 10:27:56
Terminologia

Przedstawiamy podstawowe wiadomości, dotyczące terminologii stosowanej w dokumentacji dotyczącej sklepu internetowego. 2015-09-11 10:27:56
Zarządzanie zestawieniami

Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci TABELArycznej. 2015-09-11 10:27:56
Ustawienia kolumn tabeli

Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn. 2015-09-11 10:27:56
Obsługa programu

Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące sposobu korzystania z naszego oprogramowania. 2015-09-11 10:27:56
tabela

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl