SZUKANIE

Informatyka w przemyśle

Szybki rozwój technologii elektronicznej i informatyki sprzyja powstawaniu urządzeń komputerowych o dużym stopniu niezawodności, co powoduje coraz szersze stosowanie środków, narzędzi i metod informatycznych w wielu gałęziach przemysłu. 2015-09-11 02:02:04
Sn2Enova

Aplikacja Studio SN2Enova (Serial Number to Enova) to aplikacja, która działa w oparciu o dane pobrane z systemu Enova 2015-09-11 10:27:56
Dokumenty Framework

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. 2015-09-11 02:02:04
Filtrowanie danych

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania znajdującego się nad tabelą z danymi. 2015-09-11 10:27:56
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. 2015-09-11 10:27:56
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. 2015-09-11 02:02:04
Studio Archiwizacji Dokumentów SAD

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. 2015-09-11 10:27:56
Zakres funkcjonalny

System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. 2015-09-11 02:02:04
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. 2015-09-11 10:27:56
szukanie

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl