SYMBOL

Dokumenty magazynowe ewidencja palet

Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje. 2017-02-18 05:51:59
Inwentaryzacja w magazynie

W programie magazynowym WMS.net dostępna jest opcja inwentaryzacji, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. 2017-02-18 07:58:37
Procedury składowane

Procedura składowana (ang. stored procedure) jest nazwanym zbiorem poleceń w języku SQL, który jest przechowywany na serwerze baz danych i jest kompilowany przy pierwszym wykonaniu. 2015-09-11 02:02:04
Enova wersja 9.0.4668

Zmiany w programie enova wersjia 9.0.4668 – z dnia 2012-10-12 2015-09-11 02:02:04
Kody QR

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Jednak w ostatnich latach większe zainteresowanie budzą kody QR. 2015-09-11 02:02:04
Wydziały

Program enova Kadry i Płace umożliwia odtworzenie wielopoziomowej struktury zatrudnienia. 2015-09-11 10:27:56
Kody kreskowe

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. 2015-09-11 10:27:56
Terminologia

Przedstawiamy podstawowe wiadomości, dotyczące terminologii stosowanej w dokumentacji dotyczącej sklepu internetowego. 2015-09-11 10:27:56
Obsługa programu

Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące sposobu korzystania z naszego oprogramowania. 2015-09-11 10:27:56
Kartoteki z excela

Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2sql 2015-09-11 10:27:56
ENOVA 2011

Zmiany w systemie związane z nowelizacją ustaw okołobudżetowych na rok 2011 - ENOVA wersja 7.6 2015-09-11 10:27:56
symbol

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl